MEDISTAP s.r.o.

MUDr. Iveta Brateková
zdravotná sestra Patricia Slezáková

0911 887 337