MEDISTAP s.r.o.

MUDr. Iveta Bratekovahojá
zdravotná sestra Dana Martešíková

033/55 21 200