MEDISTAP s.r.o.

MUDr. Iveta Brateková
zdravotná sestra Dana Martešíková

033/55 21 200