MEDISTAP s.r.o.

MUDr. Iveta Bratekovahojá
zdravotná sestra Mgr. Natália Brestovanská

033/55 21 200