Prosba o poukázanie 2%

Milí pacienti,

aj tento rok sa na Vás obraciam s prosbou o príspevok 2% z daní, ktoré budú následne
investované do inovovania ambulancie, event. prístrojovej techniky, aby ste sa aj vy u nás dobre cítili.


Formulár na vyplnenie nájdete nižšie, v prílohe. Ak o poukázanie tohto príspevku máte záujem je
potrebné mať potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od Vášho
zamestnávateľa (tlačivo 2) a vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
fyzickej osoby (tlačivo 1). Dané vyhlásenia mi následne prineste na ambulanciu aj podpísané do
30.06.2020. V prípade nejasností kontaktujte ambulanciu.

Tlačivá:

Vopred ďakujem za Vašu dôveru!

MUDr.Brateková