OZNAM o výmenných lístkoch k špecialistovi.

Výmenný lístok nepotrebujete na vyšetrenie u:

  • Urológa na preventívne vyšetrenie u mužov
  • Psychiatra, psychológa, gynekológa, kožného  očného lekára ( v prípade predpísania okuliarov a kontroly vizu )
  • Na kontrolné vyšetrenie u lekára špecialistu, ak ste boli pozvaný
  • Do 24 hod od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu
  • Tiež v prípade dispenzarizácie
  • Na základe prepúšťacej správy, kde je odporučenie lekára špecialistu na ďalšie vyšetrenie, nie je potrebné vystavenie výmenného lístka cestou obvodného lekára. Výmenným lístkom v tomto prípade sa stáva prepúšťacia správa s odporučením vyšetrenia.
  • Ak lekár špecialista odporúča ďalšie vyšetrenia u iného špecialistu výmenný lístok sa NEVYŽADUJE. ( napr. pľúcny lekár odporúča vyšetrenie u kardiológa )

PLATNOSŤ výmenného lístka nie je časovo obmedzená.

Vážený pacienti,

Výmenný lístok k špecialistovi dodatočne nevystavujeme. Na základe platného zákona musí pacient najprv absolvovať vyšetrenie v našej ambulancii, aby sme stav zhodnotili, prípadne začali liečbu. Návštevy špecialistov sú následne , pokiaľ sa vyčerpajú všetky možnosti u všeobecného lekára.

Dodatočné vystavenie výmenného lístka je v rozpore s platným zákonom 576/2004 Z.z.

Ďakujeme